Fotowoltaika to proces przetwarzania promieniowania słonecznego w prąd elektryczny z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego. Energia którą dostarcza promieniowanie słoneczne wzbudza przepływ elektronów w ogniwie fotowoltaicznym, które najczęściej wykonane są z krzemu w formie krystalicznej. Ogniwa krzemowe są łączone cienkimi przewodami w matryce składające się z około 60 sztuk. Matryce są specjalnie laminowane, zabezpieczane szybą oraz ramą wykonaną z aluminium. Pojedynczy moduł fotowoltaiczny może być łączony w grupy czyli tzw. panele fotowoltaiczne.

panele_fotowoltaiczne_suntech_polska

Jesteś zainteresowany instalacją paneli fotowoltaicznych?

Skontaktuj się z nami. Nasz doradca techniczny udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Świadczymy usługi kompleksowo, od projektu, aż po realizację.

pv3

Instalacja fotowoltaiczna – zasada działania

Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. W półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne.

Aby była możliwość wykorzystania prądu, który wytworzyła instalacja fotowoltaiczna, niezbędny jest inwerter solarny tzw. falownik. Falownik to urządzenie, przy pomocy którego prąd stały, zostaje przekształcony w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci publicznej.

Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej

Instalacje fotowoltaiczne podłączane na zasadzie zgłoszenia do dystrybutora sieci noszą miano mikroinstalacji. Mikroinstalacje nie wymagają warunków przyłączeniowych oraz umożliwiają bilansowanie energii. Po zgłoszeniu mikroinstalacji do operatora podpisujemy nowa umowę kompleksową obejmującą rozliczenie energii pobranej i oddanej do sieci. Dystrybutor wymienia licznik na dwukierunkowy, który pozwoli określić jaką ilość energii pobraliśmy z sieci, a ile oddaliśmy w ramach nadwyżek produkcji z instalacji fotowoltaicznej.